Raport "Biura Reklamy 2023" został przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 23-31 października 2023 r. przez Kantar Polska. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
telewizja, internet, radio, magazyny, dzienniki, kino, OOH.
Rok lepszy niż poprzedni, gorszy niż następny

WEDŁUG AGORY W III KWARTALE 2023 R. 44,5% UDZIAŁU W TORCIE REKLAMOWYM MIAŁ INTERNET, 37% – TELEWIZJA, 7,5% – RADIO, 6,5% – OUTDOOR, 3% – PRASA, I 1,5% – KINA.
W sumie w trakcie dziewięciu miesięcy br. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 6,5% i sięgnęła kwoty ok. 8,28 mld zł. Dynamika rynku reklamowego we wszystkich kwartałach br. była lepsza od oczekiwań, dlatego Agora przewiduje, że w całym roku polski rynek reklamy wzrośnie o ok. 6%.
Można powiedzieć: powiało optymizmem. Mimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i ciągle nieokiełznanej inflacji.
Ruch w biurach reklamy potwierdza tylko, że wszyscy wytrwale w br. pracują na ten 6-proc. wzrost. Krzątanina brokerów internetowych, zmiana warty w największych telewizjach komercyjnych, fuzja – również biur reklamy – na rynku radiowym, digitalowy boom w DOOH, powrót widzów i reklamodawców do kin, zimne poty wydawców prasy oraz rozpychające się serwisy VoD i podcasty – tym żył i żyje nasz rodzimy rynek reklamy co najmniej od kilkunastu miesięcy. Realizację najciekawszych i najskuteczniejszych strategii handlowych nagrodziliśmy w raporcie tytułami Biur Reklamy Roku i wyróżnieniami. Gratulujemy.
A najnowsze, opublikowane w tym raporcie, badania Kantara wszystkich graczy – również nagrodzonych i wyróżnionych – powinny skłonić do refleksji, rachunku sumienia i postanowienia, że rok 2024 będzie lepszy niż poprzedni na każdym polu biznesowej aktywności. Zachęcamy do lektury raportu „Biura reklamy”.

Potr Machul, zastępca redaktora naczelnego „Media Marketing Polska”

66 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.