Raport „Agencje Public Relations 2023” opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez IRCenter w dniach 10-24 lipca 2023 r. Próbę wyjściową do badania stanowiły połączone listy klientów poszczególnych agencji PR, przekazane do „MMP". Cała lista liczyła 252 kontakty.
Raport zawiera prezentację wyników badania 20 agencji public relations.

Bądźcie sprawczy!
Redakcja „MMP” po raz szósty przygotowała raport podsumowujący rynek usług public relations w Polsce w minionych 12 miesiącach. Centralną jego częścią jest badanie satysfakcji klienta, którym w tym roku zostało objętych 20 agencji (w ub.r. w badaniu uczestniczyły 22 agencje, a w poprzednim roku 18). Niestety część agencji przystępuje do badania co dwa lata, co powoduje, że nie możemy porównać wyników badania z poprzednim rokiem.

26 stron
Raport w postaci pliku pdf.
 

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.