SZEROKA PANORAMA
Po raz pierwszy w naszym magazynie przedstawiamy tak szeroką panoramę rynku produkcji i postprodukcji filmowej. W tym raporcie mamy niemal 30 portretów studiów różniących się wielkością, profilem klienta i specjalizacją.

Bo jest to rynek bardzo zróżnicowany, tak jak zróżnicowana jest dziś komunikacja za pośrednictwem formatów wideo. Polskie studia zajmują się rozmaitymi projektami – od prostych form do social mediów, przez wysokobudżetowe spoty dla światowych marek, trailery do gier, po produkcję teledysków polskich i zagranicznych gwiazd.
Mimo tej różnorodności jest kilka zjawisk i zagadnień wspólnych, ważnych dla branży. Po pierwsze, obawa o poziom budżetów na produkcje w tym roku, bo ze
względu na koniunkturę gospodarczą i inflację nie będzie to łatwy rok. Po drugie, digitalizacja i wirtualizacja produkcji, która może być odpowiedzią na zagadnienie pierwsze, czyli zastosowanie innowacyjnych technologii, może być teraz atrakcyjną ofertą. Po trzecie, produkcje dla klientów zagranicznych, bo mimo rosnących kosztów i trwającej blisko nas wojny nadal jesteśmy rynkiem ciekawym dla firm spoza Polski. Po czwarte, inicjatywy eko zmierzające m.in. do redukcji śladu węglowego produkcji filmowych, które są przecież procesem energochłonnym. Ta sprawa może nabrać za chwilę dodatkowej wagi, kiedy duzi marketerzy będą zobowiązani do raportowania pozafinansowego i prawdopodobnie będą oczekiwać od swoich dostawców informacji dotyczących śladu węglowego. Dodajmy do tego jeszcze kwestie wizerunkowe związane z oskarżeniami sprzed roku o złym traktowaniu pracowników w jednym ze studiów. Mogą one przecież powrócić w innej formie i w innym studiu, bo wszyscy wiemy, jak wymagająca jest praca przy produkcjach filmowych – to także wyzwanie, przed którym stoi cała branża. Tych wyzwań jest wiele, a tymczasem brakuje silnej reprezentacji branży, dbającej o interesy całego rynku. Po zmianach rok temu w Klubie Producentów Filmowych SAR takiego gremium wciąż nie ma, co jest zjawiskiem wyjątkowym w naszej branży komunikacji marketingowej. Czy to nie już czas na wspólne działania?

Tomasz Wygnański

34 strony
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.