Moc sportowca, moc marki

Badanie potencjału sponsorskiego sportowców i rozgrywek sportowych, wykonane w lutym tego roku przez firmę IRCenter, jest kontynuacją projektu zeszłorocznego realizowanego w styczniu 2020 r. Podstawowym celem badania była weryfikacja zeszłorocznych danych i przyjrzenie się, jak radzą sobie sportowcy w czasie pandemii. Czy ograniczenie wydarzeń sportowych wpłynęło na ocenę poszczególnych sportowców i dyscyplin sportowych, czy też sytuacja jest na tyle stabilna, że właściwie nic się nie zmieniło?
Oba pomiary były wykonane na próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 16-59 lat przy wykorzystaniu licencjonowanego panelu internetowego. Wywiady trwały do 25 minut. W roku 2021 zostało przebadanych 44 sportowców (w roku 2020 – 40) i 6 drużyn (dokładnie tyle samo co w roku ubiegłym).
W badaniu został wykorzystany syntetyczny wskaźnik służący do porównania atrakcyjności sponsorskiej wybranych sportowców i drużyn – pozwolił on na zmapowanie obecnej sytuacji i porównanie jej do sytuacji z poprzedniego pomiaru.
Ten wskaźnik to moc sportowca (lub drużyny). Jest to syntetyczny wskaźnik służący do porównania atrakcyjności sponsorskiej wybranych sportowców. Wskaźnik jest zbudowany z 16 składowych, z których każda ma taką samą wagę, uwzględnia również poziom znajomości sportowca. Wskaźnik może przyjmować wartości od 0 do 100. Składowe wskaźnika to: pozytywna energia, naturalność, prowadzenie interesującego trybu życia, wiarygodność, chęć zaprzyjaźnienia się, wybieranie produktów najwyższej jakości, charyzma, brak kontrowersyjności, wyróżnianie się, rodzinność, chęć poznania, dar przekonywania, podziw, zainteresowanie produktem, który ta osoba reklamuje, potrzeba zdobywania informacji o tej osobie, autorytet.
33 strony
Raport w postaci pliku pdf.
 

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.