Nierówna walka

Kolejny, bardzo trudny rok dla prasy. spore inwestycje dzienników w cyfryzację wciąż nie przynoszą wymiernych rezultatów. W nieco lepszej sytuacji są magazyny.

W ub.r. udział prasy codziennej w wydatkach reklamowych netto wynosił 4,9 proc., wynika z opracowań starlinka. Rok wcześniej – 6,2 proc. w analogicznych okresach magazyny stanowiły 7,3 proc. i 8,1 proc. tortu. Te spadki bardzo bolą, zwłaszcza gdy popatrzy się na dynamikę wydatków na internet, który w tym czasie wzrósł z 18,6 proc. do 21,4 proc. niestety, w niewielkim stopniu na tym wzroście korzystają wydawcy. I pewnie dlatego niewielu z nich podaje do naszego raportu dane na temat przychodów z tego źródła.
Już coraz rzadziej mówi się o możliwości zatrzymania trendu spadków inwestycji w reklamę prasową. same domy mediowe dość kategorycznie ścinają budżety w tym medium, czasami o kilkadziesiąt procent. Bardzo często wynika to jednak nie z wnikliwych analiz, ale odgórnych wytycznych i ogólnie panującej mody na digital. W kuluarach można usłyszeć, że gdyby nie spółki skarbu państwa niektóre dzienniki byłby w znacznie słabszej kondycji.

31 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.