Po raz czwarty prezentujemy wyniki badania satysfakcji klientów AGENCJI INTERAKTYWNYCH przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie redakcji "Media & Marketing Polska". Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 20.01-03.03.2014 r.
  STANĄĆ DO WALKI

Przetargowa wojna przyniosła wiele ciekawych rozstrzygnięć. Niektóre agencje interaktywne przeistoczyły się w firmy o charakterze full service. Doczekaliśmy się rółnież upragnionych akwizycji do holdingów sieciowych. Za nami bardzo ciekawy rok polskiej branży digital.

Obsługa interaktywna nie spada agencjom z nieba. Przetargi na digitalm ają zazwyczaj charakter lokalny, decyzje co do wyboru zwycięskiego partnera rzadko zapadają w centralach zlokalizowanych w największych stolicach świata. Zdarza się jednak, że agencje lub dywizje interaktywne domów mediowych otrzymują zlecenia z sieci, co raczej je deprymuje, bo ograniczają się wtedy do roli podmiotu wykonawczego, bez możliwości większej dyskusji ze zleceniodawcą. Ale sieciowe struktury również trafiają na listy największych lub najbardziej prestiżowych przetargów. A takich nie brakowało zarówno w ubiegłymroku, jak i w pierwszej połowie obecnego. Po konkursach często też okazuje się, że zakres współpracy nie może być ograniczony do internetu, a najlepsze pomysły trafiają do większości mediów.
36 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.