Raport powstal na podstawie badania, które zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 17.08-18.09 2016 r.
Próbę wyjciową do badania stanowiły połączone listy zgłoszonych przez poszczególne agencje objęte badaniem. Próba ta liczyła 160 kontaktów.
W raporcie prezentowane są wyniki wszystkich 12 agencji, które przystąpiły do badania. Chcemy , aby wygrywały najlepsze pomysły.
- Duże, liczące się agencje eventowe przestają przystępować doprzetargów, w których decyduje cena. Jako kreatorzy wydarzeń życzylibyśmy sobie, aby największa waga była przykładana do pomysłu - mówi Agnieszka Sołtysiak, Klub Agencji Eventowych, Endorfina Events 29 stron
Raport w postaci pliku PDF oraz wersji papierowej.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.