Odwrócenie uwagi Długo oczekiwane i według wszystkich bardzo potrzebne regulacje dotyczące miejskiego krajobrazu w Warszawie zostały przyjęte. Nikt jednak nie świętuje. Prawie nikt. Obawy UOKiK budzi możliwość stworzenia monopolu jednej spółki – AMS – i wyeliminowania z rynku wielu firm z branży outdoorowej. Do urzędu napłynęły skargi oraz informacje od sygnalistów, w których zwracano uwagę, że nowe przepisy mogą naruszać prawo konkurencji. Prezes UOKiK postanowił wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.
Problemów z ustawą jest sporo. Nie zostały wzięte pod uwagę żadne sugestie ze strony branży i dokument nazywany jest kolejnym „bublem prawnym”. Istnieją przypuszczenia, że jest również niezgodny z Konstytucją RP. Co najdziwniejsze, warszawska uchwała mocno uderza w rozwiązania digitalowe, chociaż właśnie te należą do wizji tzw. smart city. I w ten sposób znów wracamy do sytuacji, kiedy głównie to właśnie uchwała krajobrazowa będzie zajmować branżę outdoorową. Tematy badań Outdoor Track i startu platformy IDS już ucichły. Nie widać też zapowiadanych zmian. Co prawda Zenith podniósł prognozę wydatków na reklamę OOH w 2020 r. z 1,8% do 2,3%, ale kolejne zawirowania w branży mogą jeszcze wpłynąć na tę estymację i finalny wynik całej branży.

Katarzyna Kacprzak   Tematy: • To będzie ważny rok
– Wszystko wskazuje na to, że unikniemy kryzysu ogólnoświatowego, ale ważne będzie zachowanie krajowych reklamodawców – ich przekonanie, że polska gospodarka będzie nadal systematycznie się rozwijać. Nie bez znaczenia jest również coraz silniejszy trend do porządkowania przestrzeni publicznych, w tym w sferze informacji wizualnej – mówi Marek Kuzaka, prezes zarządu AMS SA.

• Niezadowoleni z ustawy
W styczniu 2020 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Wprowadzona w życie ma zmienić zupełnie obraz miasta i uporządkować przestrzeń publiczną. Przedstawiciele branży OOH są zgodni co do tego, że uchwała była potrzebnym i oczekiwanym dokumentem, ale po jej podjęciu zastrzeżeń mają więcej niż pozytywnych opinii.

• Bike-sharing na wirażu
Jeszcze dwa, trzy lata temu przeżywaliśmy intensywny rozwój miejskich systemów rowerowych. Miasta entuzjastycznie organizowały przetargi, przybywało ścieżek rowerowych, uruchamiano nowe stacje, zwiększano liczbę rowerów. Dzisiaj jednak wypożyczeń jest mniej, operatorzy borykają się z problemami i konkurencją w postaci hulajnóg. Co to oznacza dla reklamy na rowerach miejskich?

• Rewolucja czy ewolucja?
Rok po wprowadzeniu na rynek platformy IDS (Inventory Delivery System) sprawdzamy, jaki wpływ na zmianę modelu sprzedaży outdooru i cenniki ma nowe narzędzie Outdoor Tracka.

• Sztuka na afiszu
Plakaty wydarzeń kulturalnych mają szansę żyć dłużej niż samo promowane przedsięwzięcie, tym bardziej że w Polsce sztuka plakatu ma swoją chlubną historię. Obecnie cieszą się rosnącym zainteresowaniem odbiorców już nie tylko jako akcydensy, ale dzieła sztuki.

• Można ciekawiej
O interesującym podejściu do wykorzystania OOH w światowych kampaniach i marketingowych perełkach z ostatnich lat opowiada Katarzyna Smolińska, senior art director z Isobar Polska.

• Co z tym outdoorem?
O to, czy można spodziewać się konsolidacji rynku OOH, o nowe badania i cenniki, o digitalizację i udział tego medium w rynku reklamowym pytamy ekspertów z branży mediowej.

• Media masowe, a jednak do sprecyzowanego odbiorcy
Dzisiejsze nośniki reklamy zewnętrznej raczej nie przypominają tych sprzed kilku dekad. I wcale nie mam tu na myśli rozwoju technologicznego (choć ich cyfrowy przekaz to na pewno jedna z głównych zalet), lecz emitowane komunikaty o masowym zasięgu, a jednocześnie dostosowane do konkretnego odbiorcy. 28 stron
Raport w postaci pliku pdf.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.