Po raz czwarty prezentujemy wyniki badania satysfakcji klientów AGENCJI INTERAKTYWNYCH przeprowadzonego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie redakcji "Media & Marketing Polska". Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 24.01-11.03.2012 r.
  BEZPIECZNA JAZDA PO WYBOJACH

Przyspieszający do niedawna internet zaczyna osiągać stałą prędkość. w 2012 r. została przekroczona kolejna symboliczna wartość rynku reklamy online – 2 mld zł. Przebadane agencje wciąż są w dobrej kondycji finansowej.

Różowe okulary, przez które nauczył się patrzeć polski rynek reklamy online, zaczynają matowieć lub – jak mówi branża – reklama internetowa jest w fazie stabilizacji. W okresie permanentnego spadku obrotów w sektorze usług reklamowych internet pozostaje przyczółkiem nadziei. Stabilnym wózkiem na wybojach koniunktury, która przysparza kłopotów innym mediom. Jak wynika z analizy domu mediowego Starlink, I kwartał 2013 r. przyniósł spadek rynku reklamy na poziomie prawie 7 proc. W tym okresie dodatnią dynamikę odnotował wyłącznie internet – wzrost o 7,7 proc.
40 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.