Raport "Biura Reklamy 2020" został przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 12-17 listopada 2020 r. przez Kantar Polska. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
telewizja, internet, radio, magazyny, dzienniki, OOH.
Niesprawiedliwe rozdanie pandemii
Za każdym razem, kiedy przygotowujemy nasz raport „Biura Reklamy”, a to już 18. edycja, mamy okazję przyjrzeć się kondycji poszczególnych mediów. A w tym roku mamy sytuację szczególną.
Kina były zamknięte przez dużą część roku i dlatego nie badaliśmy ich w tej edycji raportu. Także OOH i prasa mocno odczuły skutki pandemii. Jednak w tych mediach wielu graczy postawiło na innowacje, głównie te związane z digitalizacją oferty i z przyjemnością i dużym przekonaniem w obu kategoriach przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia dla najlepszych biur reklamy.
Warto też bliżej przyjrzeć się nagrodzonym w kategorii internet, która, jak wiemy, jest wygranym czasu pandemii. Tutaj także innowacje są motorem napędowym, szczególnie wśród polskich wydawców, którzy muszą konkurować z amerykańskimi gigantami, takimi jak Google i Facebook.
Trzeba także wspomnieć o zmianach, jakie zaszły w doborze próby, którą „Media Marketing Polska" dostarcza firmie Kantar Polska do badania. Przez wiele lat byli to wyłącznie specjaliści rekomendowani przez poszczególne domy mediowe. W tym roku daliśmy możliwość także badanym biurom na przesłanie nam swojej listy kontaktów w domach mediowych, wytypowania osób, z którymi pracują. Połączenie tych list stanowiło próbę wyjściową do badania. Uważamy, że taka zmiana powoduje, że nasz raport jest jeszcze bardziej rzetelny.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym biurom. Nagrody są tym bardziej cenne, że zdobyte w tak trudnym dla branży reklamowej roku.

Tomasz Wygnański, redaktor naczelny „Media Marketing Polska”

78 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.