Raport powstal na podstawie badania, które zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 28.02-19.03 2018 r.
Próbę wyjciową do badania stanowiły połączone listy zgłoszonych przez poszczególne agencje objęte badaniem. Próba ta liczyła 246 kontaktów.
W badaniu ocenianych było 19 agencji, natomiast w raporcie prezentowane są wyniki 18 spośród nich. W większym gronie.
Kiedy trzy lata temu zastanawialiśmy się, czy rozpocząć badanie agencji eventowych, mieliśmy pewne wątpliwości, czy właśnie na tej branży powinna skupić się nasza uwaga. Na rynku są tysiące dostawców rozmaitych usług marketingowych i kilkadziesią wyspecjalizowanych agencji. Dlaczego właśnie eventy? 32 strony
Raport w postaci pliku PDF oraz wersji papierowej.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.