Przejawem myślenia naiwnego jest wiara w to, że na rynku reklamy zewnętrznej może dojść – wciągu kolejnych 12 miesięcy, które upłynęły od momentu wydania poprzedniego raportu „MMP” poświęconego out-of-home – do jakichkolwiek rewolucyjnych zmian. Sytuacja tego medium coraz bardziej się komplikuje, a w wielu obszarach pogarsza. Jego udział w ogólnym media miksie z roku na rok spada, a wiele spółek (szczególnie tych zajmujących się outdoorem systemowym) odnotowuje stratę finansową. Wydaje się, że dotychczasowe drivery popytu na to medium przestały działać. Sytuacji nie zmieniły w 2011 r. ani wybory parlamentarne, ani rebranding Ery, ani przeładowane bloki reklamowe w telewizji. W 2012 r. takich okazji, poza zbliżającym się piłkarskim Euro, próżno szukać. Konsekwencją kurczącego się rynku jest degeneracja kolejnych kategorii nośników reklamowych oraz ogromny kłopot z wprowadzaniem innowacji produktowych. Kłopotom, które w dużej mierze pojawiły się za sprawą branży, towarzyszą zjawiska od niej często niezależne. Przejawy bezmyślnej polityki poszczególnych miast wobec omawianego medium czy wciąż bardzo niski poziom kreacji plakatu reklamowego nie wpływają pozytywnie na wizerunek i odbiór outdooru jako takiego. Papierkiem lakmusowym sytuacji na rynku pozostają oczywiście sprawy niezałatwione od lat. Do najbardziej spektakularnych należą niekończące się historie związane z wprowadzaniem standardu badań efektywności outdooru czy przetargiem na wiaty w Warszawie. Wszyscy przekonaliśmy się, że możemy czekać na ich rozstrzygnięcie bardzo długo, a czasem nawet trochę dłużej. Jednocześnie coraz wyraźniejszy staje się trend łączenia w ramach out-of-home cech, które do tej pory były domeną innych mediów. Burzliwy rozwój rynku digital signage, popyt na ambient media czy wiązanie reklamy zewnętrznej z nowymi mediami wyznaczą być może nowe kierunki rozwoju tej sfery komunikacji. Wydaje się, że w tym wypadku pojęcia „na zewnątrz” czy „wewnątrz” powoli przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. redaktor Jacek Piątkowski   Spis treści 29 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.