Przejawem myślenia naiwnego jest wiara w to, że na rynku reklamy zewnętrznej może dojść – wciągu kolejnych 12 miesięcy, które upłynęły od momentu wydania poprzedniego raportu „MMP” poświęconego out-of-home – do jakichkolwiek rewolucyjnych zmian. Sytuacja tego medium coraz bardziej się komplikuje, a w wielu obszarach pogarsza. Jego udział w ogólnym media miksie z roku na rok spada, a wiele spółek (szczególnie tych zajmujących się outdoorem systemowym) odnotowuje stratę finansową. Wydaje się, że dotychczasowe drivery popytu na to medium przestały działać. Sytuacji nie zmieniły w 2011 r. ani wybory parlamentarne, ani rebranding Ery, ani przeładowane bloki reklamowe w telewizji. W 2012 r. takich okazji, poza zbliżającym się piłkarskim Euro, próżno szukać. Konsekwencją kurczącego się rynku jest degeneracja kolejnych kategorii nośników reklamowych oraz ogromny kłopot z wprowadzaniem innowacji produktowych. Kłopotom, które w dużej mierze pojawiły się za sprawą branży, towarzyszą zjawiska od niej często niezależne. Przejawy bezmyślnej polityki poszczególnych miast wobec omawianego medium czy wciąż bardzo niski poziom kreacji plakatu reklamowego nie wpływają pozytywnie na wizerunek i odbiór outdooru jako takiego. Papierkiem lakmusowym sytuacji na rynku pozostają oczywiście sprawy niezałatwione od lat. Do najbardziej spektakularnych należą niekończące się historie związane z wprowadzaniem standardu badań efektywności outdooru czy przetargiem na wiaty w Warszawie. Wszyscy przekonaliśmy się, że możemy czekać na ich rozstrzygnięcie bardzo długo, a czasem nawet trochę dłużej. Jednocześnie coraz wyraźniejszy staje się trend łączenia w ramach out-of-home cech, które do tej pory były domeną innych mediów. Burzliwy rozwój rynku digital signage, popyt na ambient media czy wiązanie reklamy zewnętrznej z nowymi mediami wyznaczą być może nowe kierunki rozwoju tej sfery komunikacji. Wydaje się, że w tym wypadku pojęcia „na zewnątrz” czy „wewnątrz” powoli przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. redaktor Jacek Piątkowski   Spis treści 29 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.