Raport "Biura Reklamy 2016" został przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 6-18 października 2016 r. przez Kantar Millward Brown. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
- telewizja, 
- magazyny, 
- dzienniki, 
- radio, 
- OOH, 
- internet, 
- kino. Pod znakiem innowacji i telewizji
To nie jest zły rok dla rynku reklamowego. Mały, ale kilkuprocentowy wzrost wydatków pozwala mediom na w miarę spokojne budowanie biznesu.
„Biura Reklamy” to jedno z najobszerniejszych badań realizowanych przez Kantar MiIlward Brown na zlecenie „Media & Marketing Polska”, według sprawdzonej od wielu lat metodologii. Przy naszych nagrodach i wyróżnieniach kierowaliśmy się zarówno jego wynikami, jak i naszą wiedzą na temat działalności biura, którą zdobywamy, przygotowując nasz magazyn oraz serwis MMP24.pl. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
54 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.