Spokojna przyszłość outdooru

Wszystko wskazuje na to, że rynek reklamy zewnętrznej w końcu się stabilizuje. Nadal pozostaje otwartych kilka istotnych kwestii, takich jak tzw. ustawa krajobrazowa czy badania Outdoor Track, ale ich zamknięcie nie zależy tylko od przedstawicieli branży OOH.

ROK STABILIZACJI
Zgodnie z danymi o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku OOH firm raportujących do IGRZ wielkość sprzedaży tej branży w 2014 r. wyniosła 448,5 mln zł, podobnie do roku 2013, w którym osiągnięta została kwota na poziomie 448,6 mln zł. Wynik I półrocza 2014 r. był niższy zaledwie o 1 proc. od wyniku pierwszego półrocza 2013 r. Podobnie wyglądały wyniki porównawcze po trzech kwartałach ubiegłego roku (-1,5 proc.). Wydatki przed wyborami samorządowymi wyniosły ponad 8,6 mln zł. Biorąc pod uwagę wydatki na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (ponad 5,3 mln zł), łączne wpływy z tytułu wyborów w roku 2014 zamknęły się kwotą blisko 14 mln zł (ponad 3 proc. sprzedaży OOH). Miały one znaczący wpływ na ostateczny wynik 2014 r. Zrównoważyły w dużej części mniejsze wpływy w trzech kluczowych dla OOH sektorach: sprzedaż, telekomunikacja oraz motoryzacja/transport (2014 vs. 2013). Dwa kolejne ważne sektory: żywność i rozrywka/kultura, zanotowały nieznaczny wzrost w porównaniu z 2013 r. Stabilną pozycję zachowały trzy kolejne sektory: finanse/marketing, usługi oraz odzież/obuwie. Czwarty kwartał 2014 r. był decydujący dla ostatecznego wyniku osiągniętego przez branżę OOH w ubiegłym roku. Zamknął się kwotą w wysokości 127,5 mln zł, wyższą o 3,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Główną rolę odegrały w nim wydatki w trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi (w październiku 2014). Stanowiły 6,4 proc. sprzedaży.
 – Na wynik 2014 r. złożyły się nie tylko poprawiające się uwarunkowania zewnętrzne, ale przede wszystkim praca „sztabowców” firm OOH koncypujących nowe relacje sprzedażowe na rynku reklamowym. Sądzę, że ten kierunek działania będzie wpływać na rozwój naszej branży w ciągu kolejnych lat – komentuje Lech Kaczoń, prezes IGRZ.
  Oceniając wynik branży OOH w minionym roku, pamiętać należy o dalszych zmianach w liczbie nośników reklamy na rynku. Zmniejszenie ich standardowych powierzchni ekspozycyjnych w tym czasie o kolejne 2 tysiące sztuk świadczy o lepszym wykorzystaniu pozostałych pozostałych i konsekwentnym dążeniu do uzyskiwania lepszych cen dla organizowanych i prowadzonych kampanii. Kluczowe dla powyższej statystyki jest ograniczenie liczby „nośników małego formatu”. W ostatnim półroczu zmniejszyła się ona o ponad 15 tysięcy. Jest to związane przede wszystkim z rezygnacją firmy AMS SA z wykorzystywania powierzchni ekspozycyjnych zlokalizowanych na dystrybutorach paliw stacji benzynowych. 22 strony
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
  Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 VFP Communications Ltd.