Raport "Biura Reklamy 2022" został przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 21-28 października 2022 r. przez Kantar Polska. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
telewizja, internet, radio, magazyny, dzienniki, kino, OOH.
Wrze i będzie wrzało

PUBLICIS GROUPE W SWOIM NAJŚWIEŻSZYM RAPORCIE (I-III KWARTAŁ BR.) DOWODZI, ŻE W KONSEKWENCJI ZRÓŻNICOWANEJ DYNAMIKI ZMIAN POSZCZEGÓLNYCH KLAS MEDIÓW ZMIENIA SIĘ TAKŻE ICH UDZIAŁ W RYNKU.
W roku 2021 internet wyprzedził telewizję, plasując się na pierwszym miejscu w mediamiksie. Obecnie obserwujemy umocnienie tej tendencji, przy czym wyraźnie widać, że telewizja straciła udziały nie tylko na rzecz internetu, ale również reklamy zewnętrznej. Swoją pozycję odbudowuje powoli kino, którego udział wzrósł z 0,3% do 1%. Udział reklamy digitalowej wzrósł o 1,1 pkt proc., do 44,5%, reklamy zewnętrznej zwiększył się zaś z 4,1% do 5,2%. Telewizja straciła 2,7 pkt proc. udziałów, natomiast udział radia zmalał z 7% do 6,9%. Prasa codzienna utrzymała dotychczasową pozycję, magazyny straciły z 1,7 do 1,5%. Za rok tort reklamowy będzie wyglądał jeszcze inaczej.

Sytuacja na rynku mediów i reklamy (a więc i biur reklamy) jest bardzo dynamiczna. Świadczyć mogą o tym choćby wydarzenia z ostatnich tygodni, podczas których pracowaliśmy nad tegorocznym raportem „Biura Reklamy”. W innej rzeczywistości zaczynaliśmy, w innej finalizujemy prace. TVN Media po raz pierwszy przedstawił szerzej swoją ofertę addressable TV, serwisy VoD coraz odważniej mówią o modelu AvoD. Być może w 2023 r. w badaniu Kantara, przygotowywanym na potrzeby naszego raportu, pojawią się zupełnie nowe obiekty analiz – brokerzy reklam platform VoD. Tymczasem wydawcy prasowi redukują zespoły i portfolio. RAS Polska rezygnuje z kilku tytułów i zmienia częstotliwość wydawania innych. Zwalnia znaczną część załogi. Bauer zamyka pięć pism i też rozstaje się z grupą pracowników. Rozkwitają brokerzy OOH i internetowi. A na świecie? Potknięcie zalicza Meta. Po zmianie właścicielskiej los Twittera jest niepewny. Zmiany właścicielskie czekają też „Forbesa”. To tylko kilka wybranych faktów z ostatnich tygodni. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja na rynku uspokoiła się. Będzie wrzało i w roku 2023.

Nie trzeba być prorokiem, by wiedzieć, że krajobraz reklamowy w Polsce i na świecie na koniec 2023 r. będzie inny niż dziś. Powodów zmian sporo – od biznesowych po geopolityczne. Nie martwmy się jednak na zapas i dajmy biec rzeczom we właściwym tempie. Zapraszam do lektury naszego raportu.

Potr Machul, zastępca redaktora naczelnego „Media Marketing Polska”

76 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.