Raport "Biura Reklamy 2017" został przygotowany na podstawie badania, które zostało przeprowadzane metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 5-12 października 2017 r. przez Kantar Millward Brown. Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru. W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
- telewizja, 
- magazyny, 
- dzienniki, 
- radio, 
- OOH, 
- internet, 
- kino. „CONTENT IS KING” – TO NADUŻYWANE OSTATNIO HASŁO MOGŁOBY BYĆ MOTTEM KAŻDEGO BIURA REKLAMY – NIEZALEŻNIE OD SEGMENTU MEDIOWEGO – OD PRASY PO TELEWIZJĘ I INTERNET. „TO, CO SPRZEDAJEMY, TO JAKOŚĆ NASZEGO MEDIUM” – TAKĄ MANTRĘ MOŻNA USŁYSZEĆ Z UST SPRZEDAWCÓW POWIERZCHNI I CZASU REKLAMOWEGO.

Jednak nawet doskonały jakościowy kontent to nie wszystko. Dowiodła tego ostatnio afera, której kluczową postacią jest Kevin Spacey. Nagle szczególna aura wokół serialu „House of cards”, produkcji, w której Spacey grał główną rolę, a która globalnie wypromowała markę Netflix, zaczęła znikać. Nagradzany hit okazał się w rzeczywistości niestabilnym domkiem z kart.
Metaforę „domku z kart” – rzecz jasna z pewnym uproszczeniem – można by przenieść na nasz rynek brokerski. Coraz częściej odnosimy wrażenie, że część biznesu mediowego w Polsce to wywrotna atrapa. Niby duża telewizja, a w biurze reklamy chaotyczne zmiany gonią zmiany jeszcze bardziej chaotyczne. Niby poważny portal, a na innych płaszczyznach mediowych kompletnie sobie nie radzi. Niby prestiżowe pismo z tradycją, a budżet ratują nie reklamy, lecz dołączane gadżety. „Albo polujesz, albo ciebie upolują” – mawiał Frank Underwood, w którego wcielał się Kevin Spacey. Czyż nie tak o swoim środowisku biznesowym mówi u nas część szefów biur reklamy?
W tym roku poprosiliśmy domy mediowe o skomentowanie sytuacji w poszczególnych segmentach mediowych. I duże sieciowe, i małe lokalne agencje przyjęły naszą propozycję z entuzjazmem. Zaraz potem duża część z nich zaczęła wycofywać się rakiem z opisu rynku magazynów, dzienników, radia i OOH. Jak powiedziałby Underwood – „skorygowali parametry obietnicy”. Plannerzy nie chcieli pisać o prasie (bo spadki od lat) i radiu (choć to trzecie medium reklamowe w Polsce). Znak czasu? Brak wiedzy? A może brakuje już w domach mediowych kadry specjalizującej się w sektorach bardziej tradycyjnych? Dokąd zmierzają biura reklamy i agencje mediowe, które z nimi współpracują? Na to ostatnie pytanie powinien sobie odpowiedzieć szef każdego z podmiotów, nawet tych, które uhonorowaliśmy w tegorocznej edycji raportu. Bo przecież – jak zauważył serialowy Frank – „nawet Achilles był tak silny jak jego pięta”.

68 stron
Raport w postaci pliku PDF.

 • O Raportach

  Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
  ( „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Agencje Digital”, „Biura reklamy”, „Marka/Marketer”, „Agencje PR”, „Sport i Marketing”, „OOH”, „Wydawcy”, „Nadawcy”, „Kronika”).
  Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

 • Gdzie moge zakupić Raport

  Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu „Media Marketing Polska” lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup prenumeraty magazynu „Media Marketing Polska”
  zakup raportu w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Wydarzenia związane z Raportami

  Gala Marketerów, Agencji Reklamowych i Domów Mediowych
  kontakt w sprawie wydarzeń
  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

 • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.