- Wygrani mimo woli. Sklepy przy stacjach paliw stały się głównym beneficjentem wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele - twierdzą detaliści. Zapytaliśmy więc głównych zainteresowanych, jakie są ich spostrzeżenia po pierwszych niehandlowych niedzielach.

- Rynek słodyczy będzie się rozwijał. – Polscy konsumenci wciąż jedzą mniej słodyczy niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Jednak wraz z rosnącymi dochodami będzie się to zmieniać – uważa Stephane Tikhomiroff, dyrektor zarządzający Perfetti van Melle Polska.

- Lokalny koloryt. Producenci regionalni zawsze mają w sklepach preferowane miejsce na ladzie lub na półce. Jednak – jak sygnalizują nasi eksperci – muszą oni być bardziej otwarci na rodzimych detalistów i udzielać im takiego samego preferencyjnego wsparcia jak oni im.

- Ekologia w wersji maksi. Organic Farma Zdrowia jest siecią własnych sklepów ekologicznych, która zamierza się rozwijać w centrach wyłącznie największych miast, w prestiżowych lokalizacjach. Poszukuje właśnie lokali o powierzchni kilkuset metrów handlowych.

- Grupa Mokate rozwija się miedzynarodow. – Mokate dokonało ewolucji z fazy koncentracji na rozwoju technologicznym do fazy koncentracji na budowaniu unikatowej kultury organizacyjnej, opartej na wartościach, wzajemnym zaufaniu, otwartości i poszanowaniu ludzkiej godności i pracy – mówi dr Adam Mokrysz, CEO Grupy Mokate.

106 stron

Pod ręką.

Wartością dodaną dla właścicieli stacji benzynowych miała być impulsowa oferta spożywcza w sklepach przystacyjnych, a dla sieci handlowych – uruchamiane przez nie stacje przy ich sklepach. Zamieszanie wprowadził zakaz handlu w niedziele. Na stacje benzynowe padło podejrzenie, że wykorzystają sytuację, gdy handlują w niehandlowe niedziele i znacznie poszerzą asortyment spożywczy, a nawet kosmetyczny czy chemiczny. Przejmą w ten sposób kawałek rynkowego tortu kosztem hipermarketów, dyskontów czy sklepów tradycyjnych, stając się znaczącym kanałem sprzedaży. Na razie nie widać gwałtownych ruchów właścicieli stacji benzynowych, a z prognozami o ich skokowym wzroście udziału w rynku nie wszyscy się zgadzają. Pisze o tym Katarzyna Pierzchała w Temacie numeru, przywołując opinie zarówno największych operatorów sieciowych stacji, jak i detalistów. Owszem, stacje benzynowe do swoich sklepów wprowadzają nowe kategorie produktów, dla niektórych już są istotnym kanałem sprzedaży – o czym mówi ekspert z Nielsena – ale stałoby się tak i bez zakazu handlu w niedziele. Poza tym nie każdy produkt może być w takim sklepie sprzedawany, bo nie wpisałby się w misje zakupowe spieszącego się klienta stacji. Tu liczą się przede wszystkim czas, wygoda, impuls.

Właśnie kategoriom szczególnie impulsowym poświęcony jest raport specjalny w tym numerze. Na czele z gumami do żucia, w której to kategorii absolutnie wiodący u nas producent Wrigley wraz z m.in. producentem batonów Mars budowali nowoczesną strefę kas w polskich sklepach (obecnie Wrigley należy do Marsa). To na początku lat 90., gdy na ladach przykasowych piętrzyły się różne całkiem przypadkowe produkty. Trzeba przyznać, że ich wysiłek opłacił się (także właścicielom sklepów). Od tego czasu oferta strefy kasy poszerzyła się i urozmaiciła, a mechanizm wykorzystywany w niej „w zasięgu oczu i ręki” zaczął być wykorzystywany w głębi sklepu. Wszystko dla wygody klientów.Barbara Mikusińska-Ozdobińska
redaktor naczelny
"Handel"
Barbara Mikusińska-Ozdobińska

 • O magazynie

  Miesięcznik branży FMCG - „Handel”, jest adresowany do właścicieli, kierowników niezależnych sklepów spożywczych i drogerii w całej Polsce. W "Handlu" przeważają artykuły o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, a nowoczesny layout wyróżnia pismo na tle innych tytułów branżowych. Poza artykułami czytelnicy znajdą również informacje o nowych produktach oraz promocjach organizowanych przez producentów FMCG.

 • Gdzie znajdę najnowsze wydanie?

  Wejdź na stronę: www.e-wydania.media.com.pl
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu

  Piotr Łukowski

 • Strony internetowe związane z magazynem
 • Wydarzenia związane z magazynem

  Konkurs Hit Handlu
  Kontakt w sprawie wydarzeń

  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Kontakt w sprawie reklamy

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Handel"
  kontakt w sprawie reklamy:

  Anna Piskorz Dorota Fabiszewska

 • Kontakt z Redakcją

  Joanna Hamdan

 • Historia magazynu

     Od 1993 roku, czyli od pierwszego wydania, „Handel” opisuje zmiany, wskazuje trendy i kierunki rozwoju branży FMCG. Od wielu lat czasopismo utrzymuje wysoką pozycję w segmencie prasy handlowej. Towarzyszy detalistom i hurtownikom w ich codziennej pracy, dostarczając niezbędnych informacji i wskazówek na temat tego, jak skutecznie konkurować na szybko zmieniającym się rynku.

     W styczniu 2010 roku po konsultacjach z naszymi czytelnikami i klientami „Handel” przybrał nową, atrakcyjną szatę graficzną. Obecnie jako miesięcznik w nakładzie 80 000 dociera do sklepów niezależnych (działających pod własnym szyldem), placówek franczyzowych, ajencji, hurtowni oraz do super- i hipermarketów.
  Wszystkie te kanały zostały wzięte pod uwagę w badaniu dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej z maja 2013 roku przeprowadzonego przez instytut GfK Polonia. W całkowitej próbie, wynoszącej 1036 wywiadów, najwyższe wskaźniki uzyskał właśnie miesięcznik „Handel”, notując 55 proc. dotarcia i czytelnictwa do wskazanej grupy docelowej.

     Aż 65 000 egz. adresowanych imiennie trafia do czytelników za pośrednictwem Poczty Polskiej i In Postu. Odbiorcami są właściciele i kierownicy niezależnych sklepów detalicznych z branży FMCG na terenie całego kraju. Pozostałe 15 000 egz. jest rozpowszechniane za pośrednictwem sieci Eurocash. Nakład i dystrybucja są kontrolowane przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy. Według danych GfK Polonia na początku 2010 roku działało 93 000 sklepów małego formatu – niezależne stanowiły ok. 79 proc.

     Zawartość merytoryczna czasopisma od początku jego istnienia na rynku stoi na najwyższym poziomie. Każde wydanie „Handlu” zawiera informacje o aktualnych branżowych wydarzeniach w kraju i za granicą, najnowszych metodach i narzędziach w zarządzaniu, strategiach firm handlowych, przepisach i regulacjach prawnych w handlu detalicznym, wywiady z osobami kształtującymi wizerunek polskiej branży FMCG. Informujemy o nowościach wprowadzanych na rynek, publikujemy analizy rynków produktów spożywczych i niespożywczych, raporty specjalne oraz artykuły o technologiach i trendach w wyposażeniu sklepów. „Handel” jest także lekturą dla polskich producentów i dystrybutorów dóbr FMCG.

  Od września 2014r. magazyn dostępny jest również w wersji cyfrowej.

x

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.