- Podatek liniowy na horyzoncie.  Ministerstwo Finansów ma nową propozycję podatku od sprzedaży detalicznej. Tym razem resort myśli o jednej stawce w wysokości 0,65 proc. Oznacza to, że podatek zaplaciłaby każda firma prowadząca handel detaliczny.

- Partnerstwo, a nie franczyza. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy Polska Grupa Zakupowa Kupiec przekroczy liczbę 200 placówek w sieci. Jest to efekt m.in. wielu nowości wprowadzonych w br.

- Pod jednym dachem. Partnerskie, wręcz rodzinne relacje są dla państwa Laskowskich, właścicieli sześciu franczyzowych sklepów zrzeszonych w Chacie Polskiej, niezwykle ważne w prowadzeniu interesu. Dlaczego też zdecydowali się na współpracę z tą, a nie inną siecią.

- Pod kreską, nad kreską. Klasyczna inwentaryzacja może trwać nawet kilka dni. Remanent elektroniczny w sklepie skraca ten proces dwukrotnie, a samą obróbkę danych aż pięciokrotnie.

- Rok za nami, rok przed nami. Rozwój, inwestycje, nowe produkty - naszych rozmówców nie opuszcza optymizm mimo długiej listy całkiem realnych zagrożeń dla ich biznesów.

82 strony

Na nowy rok.

Zbliża się koniec roku 2016, który dla branży pełen był zaskakujących, wręcz niebezpiecznych zakrętów i burz. Pierwsze grzmoty słychać było zresztą już w  drugiej połowie 2015 r. Ten rok przyniósł natomiast błyskawice i  tornada, niektóre jeszcze się tlą i  mogą powrócić ze zdwojoną siłą. Jak na przykład podatek od sprzedaży (o  tym, co może grozić handlowi, pisze Katarzyna Pierzchała w  temacie numeru).

W  sumie powinien to być dobry rok. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i  wyrobów tytoniowych po trzech kwartałach wzrosła o  4,9 proc. w  porównaniu z  analogicznym okresem ub.r., hurtowa sprzedaż żywności zwiększyła się o  3,5 proc. W  Kronice, którą przygotowaliśmy już po raz drugi, odnotowaliśmy najważniejsze wydarzenia w  branży FMCG mijających 12 miesięcy. Pełno w  niej informacji o  nowych inwestycjach, otwarciach, udanej ekspansji, nowych produktach. Jednak nie krótsza niż osiągnięć jest lista niekorzystnych dla branży wydarzeń, a  jeszcze dłuższa – tego, co może zagrozić prowadzeniu biznesów w  przyszłym roku.
Dlatego życzę w  2017 r. jak najmniej tych zagrożeń, czyli przede wszystkim braku zaskakujących i  nagłych pomysłów nowych regulacji, jasnych i  jednoznacznych przepisów (oby było ich jak najmniej), zaprzestania prac nad podatkiem od sprzedaży (liniowym), mniejszej presji na ceny, mniej agresywnej konkurencji, stabilniejszych cen surowców, wyższych marż, stabilnych kosztów pracowniczych, ale i  wyższych pensji. Dwa ostatnie życzenia trudne równocześnie do spełnienia, ale może Gwiazdka...

Zdrowych, pogodnych świąt i  udanego 2017 r.Barbara Mikusińska-Ozdobińska
redaktor naczelny
"Handel"
Barbara Mikusińska-Ozdobińska

 • O magazynie

  Miesięcznik branży FMCG - „Handel”, jest adresowany do właścicieli, kierowników niezależnych sklepów spożywczych i drogerii w całej Polsce. W "Handlu" przeważają artykuły o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, a nowoczesny layout wyróżnia pismo na tle innych tytułów branżowych. Poza artykułami czytelnicy znajdą również informacje o nowych produktach oraz promocjach organizowanych przez producentów FMCG.

 • Gdzie znajdę najnowsze wydanie?

  Wejdź na stronę: www.e-wydania.media.com.pl
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu

  Piotr Łukowski

 • Strony internetowe związane z magazynem
 • Wydarzenia związane z magazynem

  Konkurs Hit Handlu
  Kontakt w sprawie wydarzeń

  Anna Pastor
  Katarzyna Wlostowska

 • Kontakt w sprawie reklamy

  Czytaj najnowsze wydanie miesięcznika "Handel"
  kontakt w sprawie reklamy:

  Anna Piskorz Dorota Fabiszewska

 • Kontakt z Redakcją

  Joanna Hamdan

 • Historia magazynu

     Od 1993 roku, czyli od pierwszego wydania, „Handel” opisuje zmiany, wskazuje trendy i kierunki rozwoju branży FMCG. Od wielu lat czasopismo utrzymuje wysoką pozycję w segmencie prasy handlowej. Towarzyszy detalistom i hurtownikom w ich codziennej pracy, dostarczając niezbędnych informacji i wskazówek na temat tego, jak skutecznie konkurować na szybko zmieniającym się rynku.

     W styczniu 2010 roku po konsultacjach z naszymi czytelnikami i klientami „Handel” przybrał nową, atrakcyjną szatę graficzną. Obecnie jako miesięcznik w nakładzie 80 000 dociera do sklepów niezależnych (działających pod własnym szyldem), placówek franczyzowych, ajencji, hurtowni oraz do super- i hipermarketów.
  Wszystkie te kanały zostały wzięte pod uwagę w badaniu dystrybucji i czytelnictwa wysokonakładowej prasy handlowej z maja 2013 roku przeprowadzonego przez instytut GfK Polonia. W całkowitej próbie, wynoszącej 1036 wywiadów, najwyższe wskaźniki uzyskał właśnie miesięcznik „Handel”, notując 55 proc. dotarcia i czytelnictwa do wskazanej grupy docelowej.

     Aż 65 000 egz. adresowanych imiennie trafia do czytelników za pośrednictwem Poczty Polskiej i In Postu. Odbiorcami są właściciele i kierownicy niezależnych sklepów detalicznych z branży FMCG na terenie całego kraju. Pozostałe 15 000 egz. jest rozpowszechniane za pośrednictwem sieci Eurocash. Nakład i dystrybucja są kontrolowane przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy. Według danych GfK Polonia na początku 2010 roku działało 93 000 sklepów małego formatu – niezależne stanowiły ok. 79 proc.

     Zawartość merytoryczna czasopisma od początku jego istnienia na rynku stoi na najwyższym poziomie. Każde wydanie „Handlu” zawiera informacje o aktualnych branżowych wydarzeniach w kraju i za granicą, najnowszych metodach i narzędziach w zarządzaniu, strategiach firm handlowych, przepisach i regulacjach prawnych w handlu detalicznym, wywiady z osobami kształtującymi wizerunek polskiej branży FMCG. Informujemy o nowościach wprowadzanych na rynek, publikujemy analizy rynków produktów spożywczych i niespożywczych, raporty specjalne oraz artykuły o technologiach i trendach w wyposażeniu sklepów. „Handel” jest także lekturą dla polskich producentów i dystrybutorów dóbr FMCG.

  Od września 2014r. magazyn dostępny jest również w wersji cyfrowej.

x

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.