¬ Lubimy przekraczać granice
Zazie Bistro, z Danielem Myśliwcem na czele, jako pierwsza restauracja w Krakowie zdobyła BIB Gourmand - wyróżnienie przyznawane przez przewodnik Michelin. W tym roku powstał Karakter - druga restauracja właścicieli Zazie, w której Myśliwiec został partnerem i szefem kuchni. Z właścicielką Aleksandrą Skuzą-Kaszubą i Danielem Myśliwcem rozmawiamy o tym, ile można zyskać, będą sobą.

¬ Rekrutacja w gastronomii
Mówi się, że rynek pracy w Polsce jest rynkiem pracownika. Jest to prawdziwe także w przypadku branży horeca, w której coraz częściej to pracownik dyktuje warunki współpracy. Jak znaleźć dobrych pracowników na stałe?

¬ Rozwód z klasą
Po 14 latach współpracy szefowa kuchni Agata Wojda rozstaje się z restauratorami Agnieszką i Marcinem Kręgliskimi. Przez ostatnich 7 lat dowodziła kuchnią warszawskiego Opasłego Tomu, zdobywając m.in. tytuł Kobieta Szef Gault & Millau 2015. W rozmowie po raz pierwszy zainteresowani oficjalnie komentują rozstanie i zapowiadają nowe otwarcie.

¬ Marketing uświadomiony
Prowadzenie działań marketingowych wymaga od restauratorów i producentów mocnego zaangażowania w rynek, obserwacji, świadomości tego, co dzieje się w Polsce i na Świecie, bo dzieje się dużo i szybko.

¬ Święto smaku
W dniach 11-13 listopada odbyła się trzecia edycja Terra Madre Slow Food Festival. W jednym miejscu spotkało się wielu rolników, wytwórców, a także kucharzy, restauratorów i konsumentów - a to zdarza się niezwykle rzadko.

78 stron

Rozstawanie się w  nieprzyjaźni nie buduje. Cały czas trzeba myśleć o  tym, co możemy wynieść pozytywnego na przyszłość. Tak, żebyśmy się mogli spotkać w  kolejnych latach i mieć do siebie sympatię – mówi Marcin Kręglicki w  wywiadzie udzielonym „Food Service” na temat zawodowego rozstania z  szefową kuchni Agatą Wojdą. Choć przyczyny tego czy innych biznesowych rozwodów mogą być różne, czasem nieprzyjemne bądź trudne dla obu stron, ważne jest, by zachować się wobec siebie z  klasą i  szacunkiem. Dla wielu odejście Agaty Wojdy z  Opasłego Tomu, w  którym szefowała od 7 lat, będzie wielkim zaskoczeniem. Jak sama mówi, w  opinii wielu była niemalże przyklejona do tego miejsca. O  tym, co dalej z  okrzykniętą najlepszą w  Polsce szefową kuchni, a  także o  tym, jak bez niej poradzi sobie przez następny rok flagowa restauracja Kręglickich, przeczytają państwo w  ekskluzywnym wywiadzie na stronie 34.

O  wartości wzajemnych relacji na linii pracodawca – pracownik opowiada także Aleksandra Skuza-Kaszubska, właścicielka restauracji Zazie Bistro i  Karakter w  Krakowie. W  okładkowej rozmowie z  nami podnosi kwestię etyki w  biznesie gastronomicznym, ubolewając nad tym, jak często jest to temat pomijany na wielu płaszczyznach codziennego funkcjonowania restauracji. Tak podstawowe rzeczy, jak przestrzeganie Kodeksu pracy, umowy o  pracę, terminowość w  płatnościach, a  także wspólne tworzenie restauracji, bez – jak mówi – możnowładztwa, przekładają się na lojalność pracowników, a  tym samym są szansą na utrzymanie naprawdę długoterminowego biznesu. Niewątpliwie przykładem takiego miejsca jest właśnie Zazie Bistro, funkcjonujące w  Krakowie od 6 lat i  znane niemalże wszystkim miłośnikom jedzenia w  Polsce. Tamtejsza kuchnia prowadzona przez szefa Daniela Myśliwca doczekała się w  tym roku prestiżowego wyróżnienia Michelin BIB Gourmand – pierwszego w  historii przyznanego restauracji spoza Warszawy. Obydwie rozmowy, tak jak i  wiele wcześniejszych, zainspirowały naszą redakcję i  temat etyki w  biznesie gastronomicznym będziemy poruszać już w  marcu przyszłego roku na 4. edycji „Food Service Summit”. Szczegóły konferencji będziemy wkrótce zdradzać na łamach magazynu i  w  naszych kanałach socialmediowych. Tymczasem, obserwując mniejsze i  większe potyczki w  polskim środowisku gastronomicznym – które ujście znajdują przeważnie na facebookowych ścianach – niejednokrotnie zadawałam sobie pytanie: po co? Czemu one służą? Staję z boku konfliktów, co nie znaczy, że nie przejmuję się tym, jak oddziałują one na klimat wzajemnych relacji w  środowisku. Brak etycznych zachowań i  brak klasy – czasem tak właśnie wyglądają rozmowy osób z  branży. Zamiast chwalenia – krytyka. Zamiast wspierania – kopanie dołków. A  przecież można przemilczeć albo – zanim wypowie się słowo lub wciśnie enter na klawiaturze – zastanowić się: czy moja opinia buduje lepszą przyszłość? Jeśli nie, odpuśćmy. I  bądźmy dla siebie jak najczęściej pozytywnym przykładem.Agata Godlewska
Redaktor naczelna
"Food Service"
Agata Godlewska

 • O magazynie

  Miesięcznik z branży HoReCa - Food Service, czasopismo specjalistyczne skierowane do właścicieli, kadry kierowniczej, barmanów oraz szefów kuchni placówek gastronomicznych tj. restauracji, barów, kawiarni, hoteli oraz innych placówek zbiorowego żywienia, pragnący poszerzać swą wiedzę, rozwijać umiejętności, a w ten sposób podnosić standard swoich usług.

  Periodyczność: miesięcznik
  Nakład: 9000 egzemplarzy, kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP)
  Dystrybucja: wysyłka imienna przez Pocztę Polską oraz firmę InPost (8000 egz.), dystrybucja w sieci Empik na terenie całego kraju (1000 egz.)

 • Gdzie znajdę wydanie?

  Wejdź na stronę: www.e-wydania.media.com.pl
  W styczniu 2024 r. wstrzymano wydawanie mgazynu.
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Strony internetowe związane z magazynem
 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Foodservice"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Anna Piskorz

 • Kontakt z Redakcją

  Monika Jankowska-Kapica

 • Historia magazynu

  Food Service - wydawany od 1994 r. prestiżowy magazyn specjalistyczny skierowany do szefów kuchni, właścicieli oraz kadry zarządzającej renomowanych placówek gastronomicznych oraz hoteli. Na stałe z redakcją współpracują m.in. szef kuchni Adam Chrząstowski, Master Sommelier Adam Pawłowski oraz prof. Jarosław Dumanowski. „Food Service” jest częścią sieci profesjonalnych magazynów wydawanych pod tym samym tytułem w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Rosji, Indiach. Redaktor naczelną magazynu jest Agata Godlewska.

x

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.