Jeden z najobszerniejszych raportów specjalnych. Pokazuje sytuację na rynku reklamy telewizyjnej, która wyznacza trendy na całym rynku reklamowym. Oprócz oceny działalności nadawców naziemnych prowadzącej do wyboru Nadawcy Roku redakcję interesuje także działalność coraz prężniejszych i popularniejszych stacji tematycznych. Przyznawany jest również tytuł Hit Roku - dla najlepszej zdaniem redakcji pozycji programowej. 32 strony Raport w postaci pliku PDF.

  • O Raportach

    Seria opracowań dotyczących poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego
    ( „OOH”, „Wydawcy”, „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Agencje Interaktywne”, „Agencje Marketingu Zintegrowanego”, „Marka/Marketer”, „Nadawcy”, „Biura reklamy”, „Kronika”).
    Zawartość merytoryczną raportów stanowią podsumowania wydarzeń minionego roku, opis aktualnych trendów oraz prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości. Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „Media & Marketing Polska” i zgodnie z harmonogramem wydawniczym dołączane do wybranych wydań miesięcznika.

  • Gdzie moge zakupić Raport

    Raporty specjalne są dostępne razem z prenumeratą magazynu Media & Marketing Polska lub w postaci dokumentu w formacie PDF.

    zakup prenumeraty magazynu Media & Marketing Polska
    zakup raportu w formacie PDF
    kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
    Piotr Łukowski

  • Wydarzenia związane z Raportami

    Gala Agencje Reklamowe i Domy Mediowe
    Gala kokursu Golden Arrow, na której przyznawane są statueteki dla firm nagrodzonych i wyróznionych w rapocie specjalnym "Agencje Marketingu Zintegrowanego"
    kontakt w sprawie wydarzeń
    Anna Pastor
    Katarzyna Wlostowska

  • Dostępna przestrzeń reklamowa

    Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media & Marketing Polska"
    Pobierz cennik reklam
    kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
    Paweł Balcerek
    Marta Gajowniczek

  • Kontakt z Redakcją

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 VFP Communications Ltd.