W dodatku "Energia, Społeczna odpowiedzialność biznesu" poruszane są takie tematy jak: racjonalne korzystanie ze źródeł energii (np. kampanie informacyjne firm energetycznych na rzecz racjonalnego korzystania z energii), ekomarketing oraz działania firm energetycznych mieszczące się w idei: "społeczna odpowiedzialność biznesu".

Custom w postaci pliku PDF.

 • O Dodatkach

  Biuro reklamy „Media & Marketing Polska” realizuje dwa rodzaje dodatków specjalnych - suplementy rocznicowe i okolicznościowe oraz custom publishing. Suplementy rocznicowe i okolicznościowe realizowane są dla klientów indywidualnych i dotyczą wyłącznie danej firmy (działalności, produktów lub jubileuszu). Custom publishing to dodatki dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Zawartość redakcyjna dodatków jest wynikiem współpracy klienta z dziennikarzem ds. custom publishing.

 • Gdzie moge zakupić Dodatki

  Dodatki są dostępne tylko i wyłacznie w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup dodatek w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media & Marketing Polska"
  Pobierz cennik reklam
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek
  Marta Gajowniczek

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2019 VFP Communications Ltd.