W dodatku "CSR" między innymi: Czas na wielką energię
Ekologia, energia i społeczna odpowiedzialność to hasła, które ciągle są modne i z roku na rok zyskują na znaczeniu.
Proekologiczne i prospołeczne inicjatywy firm spotykają się z coraz lepszym odbiorem społecznym. CSR jest ideą, która przynosi korzyści zarówno odbiorcy, jak i organizatorom akcji społecznych.   Nierozerwalne relacje
Zaangażowanie społeczne przynosi wymierne korzyści. I to nie tylko beneficjentom. Firmy prowadzące aktywną działalność na polu CSR również zyskują bardzo dużo. Dobre relacje z otoczeniem, partnerami w biznesie, pracownikami firmy procentują na wiele lat. Dialog z otoczeniem
Działania na rzecz społeczeństwa i środowiska są wpisane w filozofię wielu firm. W większości przedsiębiorstw polityka CSR jest powiązana z działalnością biznesową. Ich właściciele są przekonani, że dobre relacje z otoczeniem wspierają konkurencyjność rynkową i budują zaufanie do marki. A co zyskują beneficjenci? Jesteśmy odpowiedzialni za naszą przyszłość
Zrównoważony rozwój to dla marki Bosch coś więcej niż tylko oszczędność wody i energii.
Idea ta oznacza ciągły rozwój innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii, pełne respektu gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wspieranie proekologicznych projektów. W 2010 r. Bosch rozpoczął współpracę z WWF Polska i stał się partnerem projektu ochrony bałtyckich fok szarych. Odpowiedzialna marka
PKN Orlen ma długoletnią tradycję działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Prowadzona przez firmę polityka dobroczynna, wyróżnienia i wysokie miejsca w rankingach potwierdzają wiodącą pozycję spółki w tym obszarze w Polsce. Dowodem na to jest również uczestnictwo w Respekt Index – pierwszym polskim indeksie CSR, do którego zakwalifikowało się jedynie 16 spółek notowanych na warszawskiej GPW. Świadomy marketing
Według różnych szacunków gospodarstwo domowe w ciągu roku traci nawet 40 proc. energii. A wystarczyłoby, aby domownicy zmienili przyzwyczajenia i wyłączali np. urządzenia pracujące w trybie standby. Dlaczego tego nie robią? CSR w Polsce – badanie
Najnowsze badania przeprowadzone przez Deloitte Polska i PKPP Lewiatan na temat postrzegania i podejmowania działań CSR w dużych, polskich firmach pokazują, że ponad 70 proc. ankietowanych przedsiębiorców jest zdania, że stosowanie zasad społecznej dpowiedzialności dobrze wpływa na wizerunek i reputację firmy.
22 strony
Custom w postaci pliku PDF.

 • O Dodatkach

  Biuro reklamy „Media Marketing Polska” realizuje dwa rodzaje dodatków specjalnych - suplementy rocznicowe i okolicznościowe oraz custom publishing. Suplementy rocznicowe i okolicznościowe realizowane są dla klientów indywidualnych i dotyczą wyłącznie danej firmy (działalności, produktów lub jubileuszu). Custom publishing to dodatki dotyczące poszczególnych sektorów rynku. Zawartość redakcyjna dodatków jest wynikiem współpracy klienta z dziennikarzem ds. custom publishing.

 • Gdzie moge zakupić Dodatki

  Dodatki są dostępne tylko i wyłacznie w postaci dokumentu w formacie PDF.

  zakup dodatek w formacie PDF
  kontakt bezpośredni do opiekuna produktu
  Piotr Łukowski

 • Dostępna przestrzeń reklamowa

  Pobierz najnowsze media reklamowe dla magazynu "Media Marketing Polska"
  kontakt w sprawie reklamy i sponsoringu
  Paweł Balcerek

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 VFP Communications Ltd.